HISTORIE AREÁLU


Průmyslový tovární komplex Alfatex byl a stále je velmi významnou architektonickou dominantou předmětné lokality.

Až do roku 2000 sloužil svému výrobnímu účelu, a to tkaní a úpravě plyšů. Poté byla výroba zastavena a areál sloužil k drobnému provozu jednotlivých řemesel.

Myšlenka přeměnit lokalitu k bytovému účelu vznikla po roce 2013. Tím prvotním impulsem byla samotná lokalita, která nabízí klidné prostředí uprostřed zeleně a na dosah občanské vybavenosti.

Zároveň si projekt klade za cíl významně přispět k revitalizaci zanedbaného areálu v blízkosti centra Jihlavy a citlivě zasadit bytové domy do okolní krajiny s dostatečnou veřejnou plochou se zelení.

image/jpeg